70 88 77 582 w 34
wiślij sms o tresci WNIOSEK na 7393 (3.69 zł za sms)

Paczkomaty Inpost Międzyzdroje

Chwilówki w 15 minut otrzymasz w serwisie Chwilówka Gotówka online

Paczkomaty Inpost Międzyzdroje

paczkomaty inpost

Paczkomaty bez pozwoleń, mogą zniknąć z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to krótkie obiekty budowlane. Na ich postawienie powinien to uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny nada im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a jeszcze bankomatów czy mlekomatów. Obecnie istniejące paczkomaty postawione zostały bez praw budowlanych.

Paczkomaty Inpost Wałcz

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające obiekty jak paczkomat czy mlekomat mogą mieć kłopoty. W szczególności dotkną one spółki Integer.pl, która stanowi właścicielem marki InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to cele budowlane. Żeby je postawić, powinien mieć pozwolenie. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok ten się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Gdyby jednak zamknięty w nim pogląd został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny również nowe wojewódzkie sądy administracyjne, toż spośród pewnością odbiłoby się to ujemnie na wzrostu sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to wyłącznie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, przeznaczoną do pozostawiania i do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się a spośród tym planem. Inni mówią, że wskazane są zmiany, bo należeć nie nadąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowych technik

smart allegro

smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten zdecydował, że paczkomat znaleziono w pobliżu chodnika, na obszarze należącym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie prac budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania dużego i listów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z listami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor odwołał się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, że nie ma prawnej definicji paczkomatu. Brak istnieje dodatkowo przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, jakie powinny robić tego standardu urządzenia. W jego ocenie ustawienie go na płytach chodnikowych toż nie są pracy budowlane. Nie pamiętał więc obowiązku uzyskania opinii o zezwoleniu na budowę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował problem nie był spełniony takim obrotem sprawy. Jego daniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. A właśnie sprawa doszła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Obecny w sądzie z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Podstawa nie nadąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że zrobienie budynku w konkretnym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może dotyczyć usytuowania konstrukcji, która została stworzona poza miejscem budowy, co może dotyczyć takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy albo te paczkomaty oraz mlekomaty. Stąd też w nawiązaniu do paczkomatów, przez ich wybudowanie należy kojarzyć ich oddanie oraz napisanie na placu z potencjalnym wykonaniem pewnych przystosowawczych prac budowlanych, takich jak np. podłączenie do stylu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał i że paczkomatami brał się już WSA w Warszawie. W sądzie z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, że to co niegdyś określone zostało przez ustawodawcę wprost, chyba nie podążać za poprawiającą się rzeczywistością, technologiami, a jeszcze potrzebami inwestycyjnymi. Chociaż nie oznacza to, że nowoczesne linie prac budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez względu bowiem definiuje pewne pojęcia w ćwicz na tyle ogólny i uniwersalny, aby mimo poprawiającej się rzeczywistości, nadal mogły one znaleźć odpowiednie wykorzystanie do nowych przejawów pracy budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco czyli na sytuację patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego daniem rozwój i rozwój cywilizacyjny pokazuje, że nie da się zamknąć wszystkiego w jakimś katalogu. – Za chwilę pokaże się, że jesteśmy coś innego, jakiś obiekt spoza katalogu. Powinny stanowić więc wskazane przesłanki, na każdym poziomie ogólności, ale z przeciwnej części na tyle jasne, żeby nie stanowiło tematów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, razem z art. 3 pkt 5 upb. Dzieli on obiekty na wyciągnięte do czasowego używania w czasie krótszym od ich moce technicznej, przewidziane do przejścia w przeciwne pomieszczenie lub do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat kryje się w obecnej drugiej grupie. Te z podstawowej powinny zniknąć po 180 dniach. Te dodatkowe, kiedy mają działać dłużej, wymagają uzyskania zezwolenia na budowę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera panującego w kancelarii JK, orzeczenia, co do osoby są wspólne z uprawnieniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie obiekty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie otacza je wymóg uzyskania zezwolenia na platformę, i odpowiednio. Obiekty te ewidentnie stanowią element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w ostatnim kierunku. Fakt, że stały zrealizowane w następnym pomieszczeniu a tylko przywiezione do docelowej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie ma bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie przyjęło się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na swej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Nieco własne zdanie ma Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o jakich mówi przepis ze względu na nasze gabaryty odbiegają od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, tylko też ważniejsze. Gdy właściwie nie było, zatem w myśli każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale związany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to urządzenie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest daniem technicznym, jakie nie jest układane w konkretnym miejscu, lecz robione w fabryce. Stanowi on kierowany na pole jak gotowa funkcjonalna całość, która do dzieła wymaga wyłącznie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Pierwszego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie różni się więc od drugich tego standardu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod uwagę wyłącznie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, to mocna żeby go porównać po prostu ze licznym gabarytowo meblem. To obrazowe porównanie doskonale zdaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w danym miejscu jak procesu budowlanego. Gdyby natomiast ten pomysł nie został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny również nowe wojewódzkie sądy administracyjne, to odbiłoby się to ujemnie na wzrostu sieci paczkomatów – dodaje. Znaczyłoby to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w stosunku do jakiegoś urządzenia, co ciągnęło za sobą wzrost kursów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w danym stanowisku.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Wałcz

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.