Rozliczanie PIT online

Rozliczenie PIT Kamień Pomorski

W dniu 30 kwietnia 2020 r. upływa termin złożenia zaświadczenia o wysokości uzyskanego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) za 2019 r. oraz oddania się z tytułem z skarbowym, w sukcesie jeśli z ww. zeznania wynika kwota podatku do zapłaty. Podatki to region, w którym terminów należy dotrzymywać, ponieważ każde naruszenia mogą tworzyć się…
Czytaj dalej